מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמר תנ"ך על-יסודי חרדי
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

דבר המפמ"ר

"התלמיד חכם צריך שיהיה זריז לדעת היאך לפשט הכתובים ולהשכיל מהם חכמות ומוסרים ומידות טובות לפי הנדרש ממנו באותה שעה וכל אחד לפי ערך חכמתו כך הרגשתו בכתבי הקודש"
(הנצי"ב בהקדמה לפרושו על השאילתות)
מטרות הוראת התנ"ך מגוונות ומתפרשות על פני מישור האמונה והרגש ומישור הערכים וההתנהגויות. לימוד התנ"ך מבסס השקפת עולם, מחזק את האמונה והביטחון בבורא עולם. חשוב להעמיק את הקשר בין המקרא לחיי היומיום של התלמיד בהווה ובעתיד תוך הדגשת קיום מצוות הלכה למעשה והחיבור לשורשים, לכם המורים יש אתגר חשוב ושליחות של ממש להאהיב את הלימוד של התנ"ך בבקיאות, העמקה ועיון.
בלימוד התנ"ך עוסק התלמיד בביסוס היכולת ללימוד עצמי, מפתח מיומנויות אישיות קוגניטיביות וחברתיות. "הפוך בה והפוך בה דכולה בה" הלימוד מקשר את התלמיד למציאות חייו ולתחומי דעת נוספים.
"מכאן אמרו אל ילמד אדם תורה ברבים אלא אם כן קרא תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש (אליהו רבה פרשה י"ד) על המורה להיות בבחינת "דע מה שתשיב" יודע להורות ולהאהיב את הלימוד על תלמידיו, לכוון אותם לשאול ולהשיב, לחפש ולהקיש בין מובאות ומקורות.
"זאת היא הפעולה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא.. והיא קלה ופעולתה גדולה ופריה רב שיעמוד האדם לפחות שעה אחת פנוי משאר כל המחשבות לחשוב כן על הדבר הזה... ויבקש בלבבו מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק ה' בהם..." (הרמח"ל ב"דרך עץ החיים")

רות אלמליח, מנהלת תחום פדגוגיה, חינוך חרדי אחראית תנ"ך עצמאי

מה חדש?

3 ביולי 2024: נוהל התאמות לאוכלוסיות תלמידים ייחודיות – תוכנית הבגרויות הגמישה

9 באפריל 2024: מתווה בגרויות, לתלמידי כיתה י' תשפ"ה 

3 באפריל 2024: פורסמו הנחיות לשאלונים מותאמים תשפ"ד 
שאלון 003381 | שאלון 003281 | שאלון 003382 | שאלון 003372

27 בנובמבר 2023: מתווה בגרויות חרום מעודכן, תשפ"ד

22 בנובמבר 2023: הזמנה למפגש מורות בנושא מעגלי אמונה וחוסן בזכרון השואה, תשפ"ד

19 בנובמבר 2023: הזמנה למפגש עדכונים והבהרות בגרויות – מורות דרום תשפ"ד

1 בנובמבר 2023: הזמנה למפגש עדכונים והבהרות בגרויות תשפ"ד

30 לאוקטובר 2023: פורסם חוזר בעקבות מצב החירום

30 לאוקטובר 2023: פרסום חוקי מענה – עדכון בעקבות המלחמה, קיץ תשפ"ד

10 לספטמבר 2023: פורסם מיקוד תנ"ך לתלמידי תשפ"ד כיתות יא'-יב'

20 באוגוסט 2023: התפרסם חוזר מפמ"ר תנ"ך עצמאי

מרץ 2023: התפרסמה תוכנית הבגרויות הגמישה

1 במרץ 2023: התפרסם מתווה בגרויות תשפ"ג: אגרת לעובדי ההוראה
התפרסם מתווה תוכנית הבגרויות הגמישה תשפ"ד

14 במרץ 2023: מתווה בגרויות תשפ"ג לתלמידי כיתה י' תשפ"ד

אפריל 2023: התפרסמו התאמות תנ"ך – 003281 | 003381 | 003382

14 בספטמבר 2022: התפרסם מיקוד תנ"ך – 003381 תשפ"ג

השתלמויות, ימי עיון וכנסים

צוות הפיקוח והדרכה

פרטים ליצירת קשר

רות אלמליח

מנהלת תחום פדגוגיה, חינוך חרדי אחראית תנ"ך עצמאי

ruthel@education.gov.il